Disclaimer

Het intellectuele eigendom op de inhoud van deze website berust bij Suzanne Buis. Ongeoorloofd gebruik van enig materiaal afkomstig van deze website vormt een inbreuk op het copyright van de schrijfster. Materiaal van deze website mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd, openbaar gemaakt, gebruikt of verspreid, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Suzanne Buis.